+90 216 561 94 81

NET KİMYA San. Tic. Ltd. Şti. 1996 yılında kurulmuş olup giderek artan teknik gücü ve pazar payı ile günümüze, doğru hedefler koymada ki başarısı sayesinde gelmiştir. Amacı, sürekli gelişme ilkesi ile birlikte çalıştığı her firmaya artı bir değer katmak, müşteri memnuniyetini arttırarak başarılarını sürekli kılmaktır.

Kuruluşundan itibaren şirketimiz; ürünleri, teknik bilgisi, problemleri çözmede başarılı servis gücüve yakın müşteri ilişkileri sayesinde pazarda yepyeni bir kimlik ve heyecan yaratmıştır. Paylaşarak büyüme ilkesinin, tüm kademelerde benimsenmiş olması verimliliği ve müşteri memnuniyetini arttırmada önemli bir etkendir. Firmamız, sürekli eğitim, iyi bir donanım ve güçlü araştırmalar ile birlikte teknolojideki yenilikleri takip eden, yaratıp ve uygulayan bir alt yapıya sahiptir. Ürünlerimizin Araştırma & Geliştirme çalışmaları hiçbir lisans bağlantısı olmaksızın yapılmaktadır. Ana hedefimiz; marka haline getirmiş olduğumuz bu ürünler ile uluslararası kimya sektöründe yerli üretimin yetenek ve başarılarını sergilemektir.

Kuruluşundan itibaren alanında uzman, sistemli ve düzenli çalışmayı prensip edinmiş kurucularıyla birlikte yürüttüğü yolculuğunda sistemimiz,2008 yılının ilk yarısında BureauVeritas tarafından denetlenmiş ve ISO 9001 olarak belgelendirilmiştir. 

KALİTE POLİTİKASI

Müşteri odaklılık

Amacımız, müşteri beklentilerinin gerçekleşmesi ve mümkün olduğunca bunların ötesine geçilmesidir.

Algılanan kalite, bizim için çok önemli bir unsurdur. Müşterilerin kalite kriterlerinin gerçekleşip gerçekleşmediğine yine müşteriler karar vermektedir. Bu nedenle tüketicinin herhangi bir aksaklıkla karşılaşmasını önlemek için daima gerekli olan her şeyi yaparız.

Sürekli iyileştirme

Kalite yönetim sistemimizin amacı, ürünlerimiziz, çözümlerimizin ve süreçlerimizin sürekli olarak iyileştirilmesinin sağlanmasıdır. Bu, bütün Net Kimya bölümleri için geçerlidir

Taahhüdümüz

Yönetim seviyesinden alt kademe çalışanlara kadar bütün çalışanlar, yüksek kaliteli ürünler ve hizmetlerin gerçekleştirilmesi ve bu kalitenin arttırılması için sürekli çaba gösterilmesinden sorumludurlar.

Uygunluk ve kalite

Net Kimya politikalarımız, yönetmeliklerimiz ve süreçlerimiz, yasal şartlara, uluslararası standartlara, tüketici ihtiyaçlarına ve deneyimlerimiz ve uzmanlığımıza dayalıdır. Bunlara ilişkin bilgiler sıkı uyumluluk ile birleşerek kalite yönetim standartlarımızın temelini oluşturur.

Ölçülebilir ve şeffaflık

Ürünler, hizmetler ve süreçlere ilişkin uygun kalite kriterleri ve önemli performans göstergelerinin (KPI) seçilmesinin yanı sıra kalite raporları, Net Kimya’da etkin kalite kontrol döngülerinin temelini oluşturmaktadır.

Başlangıçtan itibaren kalite

İlk aşamadan son aşamaya kadar, ürünler ve süreçlerde kaliteye önem veririz. Hataların ve kusurların meydana geldikten sonra düzeltilmesi yerine en başından önlenmesi için tedbirler alınmasına odaklarınız. Bu nedenle sürekli olarak önleyici kalite güvence yöntemlerini ve araçlarını kullanırız.

Kalite risklerinin erken belirlenmesi

Muhtemel kalite risklerinin mümkün olduğu kadar erken belirlenmesi, bu risklerin değerlendirilmesi ve bulgulara dayalı olarak kalıcı iyileştirilmeler sağlanması için elimizde bulunan bütün veri ve bilgi kaynaklarını kullanırız.

Problemlerin kesin olarak çözüme kavuşturulması - verimliliğin arttırılması

Sistematik problem çözümü, hatalarımızdan ders çıkarmamıza yardımcı olur ve hata veya kusurun kök, nedenini derhal ve kesin olarak bertaraf etmemizi sağlar. Kök nedenler, teknik veya süreç kaynaklı olabilir. Hatalardan çıkardığımız dersleri, Net Kimya’nın daha verimli olması için benzeri durumlara uygularız.

Tedarikçilerimizin rolü

Tedarikçilerimiz, ürünlerimizin ve çözümlerimizin kalitesinde temel bir yol oynamaktadırlar. İş ortaklarımızın, bizimle aynı kalite standartlarına uymalarını sağlarız.

ÇEVRE POLİTİKASI

Net Kimya olarak amacımız; ürünlerimiz, faaliyetlerimiz ve hizmetlerimizden kaynaklanan çevre ve enerji performansını iyileştirmektir. 

Bu doğrultuda;

Mevcut uygunluk yükümlülüklerine dayanarak çevre ve enerji performansı ile enerji verimliliğini sürekli iyileştirmeyi,

Enerji ve kaynak kullanımı ile çevresel etkilerin azaltılması, tekrar kullanımı arttırılması üzerinde çalışmayı,

Çevreye zararı ve enerji kaybını önleyecek gerekli tüm önlemleri alarak çevreyi korumayı,

Çevre, enerji ve kaynaklar üzerindeki etkimizi ürün ve süreç planlamanın erken aşamalarında dikkate alıp değerlendirmeyi,

Gerek mali ve yapısal desteği sağlayarak uygun sistem yönetimi ile politikanın uygulanması,

Tüm seviyelerde çevre dostu ve enerji farkındalığı yüksek bir tutum içinde davranmayı,

Çevre ve enerji yönetim sistemlerini düzenli denetimlerle kontrol etmeyi,

Sözleşmeli ortaklarımızın eşdeğer çevre ve enerji yönergelerine uymalarını sağlamayı,

Yetkili mercilerle iş birliği içinde çalışmayı, kamuyu ve müşterilerimizi şirketimizin çevre ve enerji etkileri ile hizmetleri hakkında bilgilendirmeyi,

Çevre Politikamız olarak taahhüt ederiz.

İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ POLİTİKASI

Net Kimya olarak oluşturduğumuz İş Sağlığı ve Güvenliği Politikası, canlıya ve içinde yaşadığı çevreye duyulan saygıya dayanmaktadır. Güvenli ve sağlıklı bir çalışma ortamı yaratılması için, herkes kendi yetki sınırları içinde gerekeni yapmakla sorumludur.

Bu doğrultuda;

İş Sağlığı ve Güvenliği konusundaki tüm yasal ve diğer yükümlülükleri yerine getirmeyi,

İş Sağlığı ve Güvenliği kültürümüzü sürekli iyileştirerek, sürdürülebilir ‘Sıfır İş Kazasını hedeflemeyi,

Meslek hastalıklarına karşı gerekli önlemleri almayı,

Endüstriyel dünyanın gelişimini göz önüne alarak, gelecekte karşılaşılabilecek olası durumları bugünden tahmin etmeyi ve durumumuzu gözden geçirmeyi,

Risk değerlendirmesi ve risk seviye azaltma etkinliklerine her düzeyde katılım için hedefler koymayı,

Net Kimya çalışanlarının, ziyaretçilerinin, alt işveren ve diğer yüklenicilerin çalışanlarının yaralanma risklerinin en aza indirmek için gerekli önlemleri almayı,

İSG Politikamız olarak taahhüt ederiz.